Uw zorgadministratie: onze zorg

Meer tijd en betere liquiditeit
Zorgdeclaraties indienen kan een lastig karwei zijn. Dat weet u als geen ander. Soms vertonen de verzekerdengegevens in uw administratie verschillen met de gegevens van de zorgverzekeraars. Het kost veel tijd deze verschillen te vinden en te veranderen. Ook het behandelen van de afkeuringen van zorgverzekeraars kost onnodig veel tijd. Tijd die u misschien liever in uw corebusiness stopt. Daarnaast is een consequentie van het gebruik van verkeerde verzekerdengegevens dat u uw vergoeding later ontvangt. Dat komt de liquiditeit van uw organisatie niet ten goede. Promeetec lost dit eenvoudig voor u op.

Veiligheid boven alles

Sinds juli 2016 is Promeetec NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd. De certificerende instelling Kiwa heeft het certificeringsproces in mei 2016 uitgevoerd en besloten dat Promeetec voldoet aan beiden normen. Dit certificaat toont de professionele houding van Promeetec alsmede het hoge niveau van veiligheid waarmee persoonsgegevens worden verwerkt. Dit resultaat geeft Promeetec en haar klanten nog meer vertrouwen in onze huidige werkwijze en ontwikkelingen in de toekomst.

Promeetec declareert op uw manier
De Declaratieservice van Promeetec neemt u het declareren uit handen. Kost het u te veel moeite de declaraties in te dienen, of maakt u wellicht onderdeel uit van een samenwerkingsverband, dan verzorgt Promeetec het hele declaratieproces voor u. Precies op de manier die ú wilt. Daarnaast levert Promeetec software waarmee u gemakkelijk controleert of u dezelfde gegevens gebruikt als de zorgverzekeraars. Zo weet u van tevoren dat uw declaraties correct zijn.
 

Hou de regie bij het declareren, kies voor Promeetec!
Of u nu gebruik maakt van de Declaratieservice of de software COV4U of Ei4U van Promeetec, u houdt daarmee grip op het declareren en bent verzekerd van cashflow. En uiteraard tegen minimale inspanningen en kosten!


Druk deze pagina af

Nieuws

Promenade 13: Informatiebeveiliging en KTO

De nieuwste Promenade is uit. In deze Promenade schenken we aandacht aan Informatiebeveiliging in de Zorg en aan ons Klanttevredenheidsonderzoek (KTO).

>> Lees meer

Mondzorg WLZ declaraties aan diensten toegevoegd

Vanaf 1 juli as moeten declaraties mondzorg (MZ301) voor cliënten in de WLZ digitaal aangeleverd worden.

De DeclaratieService en de Ei4U software van Promeetec is hierop aangepast!

>> Lees meer