• OS-entry
  • AW-entry
  • EPexpress
  • Vastlegprogramma

Vastlegprogramma (LH)

Het Vastlegprogramma is een declaratieprogramma voor leveranciers van hulpmiddelen. Het doel van dit programma is declaratiebestanden maken volgens Vektis-standaard LH307. Dit bestand kunt u vervolgens bij VECOZO indienen.

Vanaf december 2016 is een nieuw sleutelbestand (versie 3.38) van het Vastlegprogramma beschikbaar.

Wat is er veranderd per december 2016?

De UZOVI codes van drie Zorgkantoren zijn toegevoegd:

Toegevoegd UZOVI code 5516 Zorgkantoor Amstelland en de Meerlanden.
Toegevoegd UZOVI code 5517 Zorgkantoor Zuid-Holland Noord.
Toegevoegd UZOVI code 5532 Zorgkantoor Midden-IJssel.

Tips voor een juist gebruik van het Vastlegprogramma.
Vanaf 14 augustus 2013 controleert VECOZO de declaratiebestanden op verschillende punten. Om afkeur van bestanden te voorkomen geven wij u tips voor het juiste gebruik van het Vastlegprogramma EI.

Klik hier om de tips te downloaden.

Hoe te downloaden?

Als u al gebruik van het Vastlegprogramma maakt dan hoeft u alleen nog het nieuwste sleutelbestand te downloaden.

Open uw Vastlegprogramma. Ga naar ‘Help’, ‘Bijwerken configuratie’. Klik op ‘download laatste versie’. Nadat het sleutelbestand gedownload is, klikt u op ‘Bijwerken’. U heeft nu de nieuwste versie van het sleutelbestand, versie 3.38!

Maakt u nog geen gebruik van het Vastlegprogramma, download het programma en u heeft dan meteen de nieuwste versie.

Download het Vastlegprogramma (Versie 3.0.7) hier.


Druk deze pagina af


Neem contact op met onze helpdesk

Stel uw vraag per email: helpdesk@promeetec.nl

Geef in uw email aan van welk declaratieprogramma u gebruik maakt.