• OS-entry
  • AW-entry
  • EPexpress
  • Vastlegprogramma

OS-entry

OS-entry is een gratis declaratieprogramma voor de zorgverleners uit de Overige Sectoren.
Met Overige Sectoren wordt bedoeld:
- Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT)
- GGD
- Kuuroorden
- Pedicuren
- Sportmedisch
- Alternatieve zorg
- Ondersteunende diensten
- Stoppen met Roken
- Farmaceutische Zorg
- Bemiddelingsbureau opvang / nazorg bij ziekenhuisopname
- Gezondheidschecks/Bedrijfspreventie
- Innovatie


Als zorgverlener uit één van de overige sectoren heeft u nu met OS-entry de mogelijkheid om de geleverde zorg (digitaal) te declareren aan de verzekeraars. Ook kunt u de berichten van de verzekeraars, als antwoord op uw eerder verzonden declaraties, inlezen en verwerken.

Zorg ervoor dat u bij het opstarten van OS-entry Internetverbinding heeft. U werkt dan altijd met de meest recente codelijsten. Als u verder regelmatig op deze site kijkt en de nieuwste versie downloadt dan kunt u zorgeloos gebruik maken van OS-entry.

Zo kunt u uw gehele declaratieproces door OS-entry af laten handelen!

Tips voor een juist gebruik van OS-entry.

Vanaf 14 augustus 2013 controleert VECOZO de declaratiebestanden op verschillende punten. Om afkeur van bestanden te voorkomen geven wij u tips voor het juiste gebruik van OS-entry.

Klik hier om de tips te downloaden.


Download OS-entry (Versie 1.2.2.0 dd 01-02-2016) hier.


Druk deze pagina af


Neem contact op met onze helpdesk

Stel uw vraag per email: helpdesk@promeetec.nl

Geef in uw email aan van welk declaratieprogramma u gebruik maakt.